CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

Chúng tôi làm gì ?
Hóa chất ứng dụng trong nhiều lĩnh vực

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại hóa chất trong mọi lĩnh vực: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, phân bón, xử lý nước...

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt nam (Trade solution)- liên hệ luật sư tư vấn ( Lawyer for investment consulting) -...

DỊCH VỤ KHÁC

1. Dịch vụ xuất nhập khẩu, khai hải quan.

2. Đào tạo võ Thuật - TAEKWONDO : R

Đối tác
Thành tựu chứng nhận