CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

Chúng tôi làm gì ?
Hóa chất ứng dụng trong nhiều lĩnh vực

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại hóa chất trong mọi lĩnh vực: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, phân bón, xử lý nước...

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt nam (Trade solution).

DỊCH VỤ KHÁC

1. Dịch vụ xuất nhập khẩu, khai hải quan.

2. Đào tạo võ Thuật - TAEKWONDO : R

Đối tác
Thành tựu chứng nhận