CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CHELATE VI LƯỢNG

CHELATE VI LƯỢNG

Bổ sung các hàm lượng cần thiết cho cây trồng

EDTA Ca: bột màu trắng

EDTA Cu: bột màu xanh

EDTA Mg: bột màu trắng

EDTA Fe: bột màu nâu

Đóng gói: 25kg/bao 

Xuất Xứ: Trung Quốc