TAEKWONDO

TAEKWONDO

TAEKWONDO

Dịch vụ khác

1. Dịch vụ xuất nhập khẩu, khai hải quan.

2. Đào tạo võ Thuật - TAEKWONDO : Rèn luyện thể chất và nâng cao khả năng tự vệ

                                                             cho các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước. Cung cấp VĐV.