CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

Dịch vụ khác

1. Dịch vụ xuất nhập khẩu, khai hải quan.

2. Đào tạo võ Thuật - TAEKWONDO : Rèn luyện thể chất và nâng cao khả năng tự vệ

                                                             cho các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước. Cung cấp VĐV.