Chemical

Chemical

Chemical

Dịch vụ khác

1. Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế, khai hải quan.

2. Đào tạo, giáo dục và giải trí: Đào tạo bộ môn võ Taekwondo

   Với mong muốn trang bị cho chính bản thân để rèn luyện thể chất có sức khỏe để làm việc và vui chơi. Huấn luyện đào tạo cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu trong và ngoài nước (chương trình huấn luyện song ngữ Anh - Việt - Trung)