CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

HYDROXYETHYL CELLULOSE

HYDROXYETHYL CELLULOSE

Hình dạng: bộ màu trắng
Đóng gói: 25kg/bao
Xuất xứ: Ấn Độ