CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

LỊCH NGHỈ TẾT 2023

I. TẾT DƯƠNG LỊCH 2023:

Thời gian nghỉ: Thứ hai, ngày 02/01/2023

Thứ ba ngày 03/01/2023 làm việc lại bình thường

 

II. TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023: (14 ngày)

Từ ngày 16/01/2023 (Tức 25 tháng chạp năm Nhâm Dần)

Đến ngày 29/01/2023 (Tức mùng 8 tết năm Quý Mão)

Ngày 30/01/2023 làm việc lại bình thường