CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

Methylen Blue

để khử trùng tại chỗ, đường tiết niệu Thuốc sát trùng, thuốc giải độc tiêm cho methemoglobinemia & ngộ độc xianua