CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

POTASSIUM HEXA FLOURO TITANATE

POTASSIUM HEXA FLOURO TITANATE

(K2TiF6)

Đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ