CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

SÁP CÁC LOẠI - ALL TYPE OF WAX

SÁP có 6 loại chủ yêu : 

1. PALM WAX 

2. PE WAX

3. AMBROSOL WAX

4. HYDRONATED SOYBEAN OIL 

5. BEES WAX

6. CARNAUBA WAX

7. MICROCRYSTALLINE WAX

8. SOYBEAN WAX...