CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

TCCA 90% VIÊN NÉN 200GRAM

Dùng để duy trì hàm lượng clo trong nước với liều lựơng 200g cho 40m3 nước mỗi tuần.

Có tác dụng xử lý nước trong vòng 6-7 ngày. Phải cho vào rổ lọc để hoà tan đều. Khi thả vào nước viên sủi có phản

ứng sủi từ đáy lên do đó đem lại hiệu quả triệt để, tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn cũng như làm sạch các loại rêu, tảo

trong nước.

XỬ LÝ NƯỚC THẢI: Đặt viên TCCA vào đường ống để nước chảy qua rồi thải ra môi trường, thông qua rổ lọc. 

Liều lượng sử dụng phụ thuộc vào mức độ ô nhiễm còn lại sau xử lý và lưu lượng nước thải ra, cách tốt nhất là sau khi

cho từng viên TCCA vào rổ cho đến khi đo lượng dư bằng thiết bị đo đạt được từ  0,3 - 0,6 ppm là được.