Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức
TUYỂN DỤNG 2018

TUYỂN DỤNG 2018

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT : Fanpage : fb.com//hoachatthienviet Bạn hãy chọn THIÊN VIỆT để cùng tỏa sáng 1. Thời gian làm việc Thứ hai đến Thứ sáu 2. Môi trường làm việc tiên nghi , phong cách chuyên nghiêp,luôn đề bạt và trọng dụng tài năng 3. Chế độ phúc lợi, lương thực hiện đầy đủ chính xác 4. Quy chế rỗ ràng
Hướng dẫn sử dụng Chất chống cháy

Hướng dẫn sử dụng Chất chống cháy

Chất chống cháy Antimony Trioxide; Zinc Borate,Magnesium Hydroxide, Aluminium Hydroxide...
MOLYDATE - MOLYBDEN

MOLYDATE - MOLYBDEN

Bọt hay tinh thể màu trắng đến Trắng ngà - CUng cấp vi chất dinh dưỡng cho cây trồng đặc biết trong các giống cây trồng và các ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệp khác
« 1 2 3 »