Product Details

Yeast Extract

Contact rates

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng nâu

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Contact

PRODUCTS OF THE SAME TYPE

Ferrous - Enriched Yeast

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng nâu

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Feed Yeast

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Yeast Autolysate

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

L-Glutathione Enriched Yeast Extracts

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Beer Yeast

Ngoại quan: Dạng hạt vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Yeast Cell Wall

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Casein Peptide

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng ngà

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Manganese - Enriched Yeast

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ

Chromium - Enriched Yeast

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ