Chi Tiết Sản Phẩm

Brassinolide

Giá: Liên Hệ

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Liên Hệ

Sản Phẩm Cùng Loại

IBA

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Pyraclostrobin

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 1kg/túi hoặc 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

IBA- Indole Butyric Acid

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

6-Benzylaminopurine (Cytokinin)

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

IBA-K

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Kinetin

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Mycorrhizal Inoculum

Ngoại quan: Dạng hạt màu vàng nâu

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Prohexadione Calcium 10% DG

Ngoại quan: Dạng hạt màu vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 1kg/túi hoặc 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Beta Nathoxy Acetic acid [BNOA]

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc