Chi Tiết Sản Phẩm

Microcrystalline Wax 80°C - 82°C

Giá: Liên Hệ

Ngoại quan: Dạng bánh màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Liên Hệ

Sản Phẩm Cùng Loại

Hotmelt Wax 62°C

Ngoại quan: Dạng hạt trong suốt

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Microcrystalline Wax 88°C - 95°C

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Microcrystalline Wax 95°C

Ngoại quan: Dạng hạt nút màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Microcrystalline Wax 80°C - 86°C

Ngoại quan: Dạng hạt nút màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Microcrystalline Wax 83°C - 87°C

Ngoại quan: Dạng bánh màu vàng nâu

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Glycerol Hydrostearate (ATS)

Ngoại quan: Dạng vảy màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Hydrogenated Soybean Oil

Ngoại quan: Dạng vảy màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Paraffin Wax

Ngoại quan: Dạng tảng trong suốt

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

White Bee Wax 72°C - 82°C

Ngoại quan: Dạng hạt nút màu vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc