Sáp Các Loại

Microcrystalline Wax 90°C

Microcrystalline Wax 90°C

Ngoại quan: Dạng bánh màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Bee Wax Park Yellow Piece

Bee Wax Park Yellow Piece

Ngoại quan: Dạng bánh màu vàng nâu

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

White Bee Wax 60°C

White Bee Wax 60°C

Ngoại quan: Dạng hạt nút màu vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

White Bee Wax 62°C - 67°C (TR02)

White Bee Wax 62°C - 67°C (TR02)

Ngoại quan: Dạng hạt nút màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Paraffin Wax

Paraffin Wax

Ngoại quan: Dạng tảng trong suốt

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Hydrogenated Soybean Oil

Hydrogenated Soybean Oil

Ngoại quan: Dạng vảy màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Glycerol Hydrostearate (ATS)

Glycerol Hydrostearate (ATS)

Ngoại quan: Dạng vảy màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Microcrystalline Wax 83°C - 87°C

Microcrystalline Wax 83°C - 87°C

Ngoại quan: Dạng bánh màu vàng nâu

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Microcrystalline Wax 80°C - 86°C

Microcrystalline Wax 80°C - 86°C

Ngoại quan: Dạng hạt nút màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc