Hóa Chất Công Nghiệp Khác

Mỡ Bôi Trơn

Mỡ Bôi Trơn

Ngoại quan: mỡ màu vàng

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Hàn Quốc

Sodium Sulphide

Sodium Sulphide

Ngoại quan: Dạng vảy trắng ngà

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Sodium Sulfate

Sodium Sulfate

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Sodium Hydrosulphite

Sodium Hydrosulphite

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Sodium Nitrate

Sodium Nitrate

Ngoại quan: Màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Sodium Formate

Sodium Formate

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Sodium Xylene Sulfonate 40%

Sodium Xylene Sulfonate 40%

Ngoại quan: Dạng dung dịch màu trắng ngà

Quy cách đóng gói: 35kg/thùng

Xuất xứ: Ấn Độ

Sodium Xylene Sulfonate 90%

Sodium Xylene Sulfonate 90%

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ

Sodium Cumene Sulfonate 40%

Sodium Cumene Sulfonate 40%

Ngoại quan: Dạng dung dịch vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 35kg/thùng

Xuất xứ: Ấn Độ