Animal Feed

Chromium - Enriched Yeast

Chromium - Enriched Yeast

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ

Manganese - Enriched Yeast

Manganese - Enriched Yeast

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ

Casein Peptide

Casein Peptide

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng ngà

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Yeast Cell Wall

Yeast Cell Wall

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Beer Yeast

Beer Yeast

Ngoại quan: Dạng hạt vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

L-Glutathione Enriched Yeast Extracts

L-Glutathione Enriched Yeast Extracts

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Yeast Autolysate

Yeast Autolysate

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Feed Yeast

Feed Yeast

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Ferrous - Enriched Yeast

Ferrous - Enriched Yeast

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng nâu

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc