Hóa Chất Công Nghiệp Khác

Sodium Cumene Sulfonate 90%

Sodium Cumene Sulfonate 90%

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 20kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ

Chất Định Hình

Chất Định Hình

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Zinc Oxide

Zinc Oxide

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Potassium Nitrate

Potassium Nitrate

Ngoại quan: Dạng tinh thể màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Potassium Silicate

Potassium Silicate

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Melamine Cyanurate (MCA)

Melamine Cyanurate (MCA)

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Antimony Trioxide

Antimony Trioxide

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Aluminum Hydroxide/USP

Aluminum Hydroxide/USP

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Magnesium Hydroxide/USP

Magnesium Hydroxide/USP

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc