Hóa Chất Công Nghiệp Khác

Cetrimide Powder

Cetrimide Powder

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Cetrimide Solution 40%

Cetrimide Solution 40%

Ngoại quan: Dạng dung dịch màu vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Sodium Toluene Sulfonate (STS) 99%

Sodium Toluene Sulfonate (STS) 99%

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Para Toluene Sulfonic Acid (PTSA) - Grades: 99/65

Para Toluene Sulfonic Acid (PTSA) - Grades: 99/65

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Ambricin-E1- METHYL RICINOLEATE

Ambricin-E1- METHYL RICINOLEATE

Ngoại quan: Dạng dung dịch màu vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 190kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Sodium Tungstate - Na2WO4

Sodium Tungstate - Na2WO4

Sodium Tungstate - Na2WO4

Ngoại quan: Dạng tinh thể trắng lấp lánh

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ